Utbildarna

Rådgivarutbildning Låna 2

"Andra steget mot Swedsec´s bolånelicensiering"

Målgrupp: Du som arbetar med bolån och företagare som privatkund.
Förkunskaper: Rådgivarutbildning Låna 1 eller motsvarande.
Innehåll:

OMVÄRLDSANALYS

 • Lagstiftning
 • Regelverk
 • Myndigheter
 • Basel I, II och III

UPPLÅNING – FINANSIERING

 • Obligationer
 • Derivatinstrument
 • Begrepp

KREDITPRÖVNING

 • Kontrollkalkylränta
 • KALP
 • Driftskostnader
 • Bolånetak
 • Kontroll vid kreditgivning
 • Servitut – nyttjanderätter
 • Gåva

SKATTER

FAMILJRÄTT

 • Äktenskap
 • Enskild egendom – äktenskapsförord
 • Sambo
 • Bodelning
 • Arv
 • Testamente
 • Bouppteckning

BEHÖRIGHET – BEFOGENHET

 • God – ond tro
 • Myndig – omyndig
 • Förmyndare
 • Fullmakt
 • Överförmyndare  - god man – förvaltare -

FÖRETAG - BEGREPP OCH SAMBAND

 • Eget kapital
 • Periodiseringsfond
 • Avskrivningar

ÅRSREDOVISNING

 • Bokslut
 • Resultaträkning, Balansräkning
 • Sambandet mellan resultat och balansräkning
 • Företagarens villkor

GRUPPÖVNING ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTT

 • Medlem
 • Nyttjanderätt
 • Styrelsens ansvar
 • Föreningens ekonomi
 • Analys av årsredovisning

GRUPPÖVNING ANALYS ÅRSREDOVISNINGAR

 • Behörig pantsättare
 • Bostadsrätten som pant
 • Tredjemanspant
 • Förmånsrätt för avgifter
 • Tvångsförsäljning
 • Avsägelse

ENSKILDA NÄRINGSIDKARE

 • Återbetalningsförmåga
 • F-skatt
 • Räntefördelning
 • Placeringar i bank

GRUPPÖVNING NE - NEA

RUT – ROT AVDRAG

GRUPPÖVNING ROT

INKOMST AV KAPITAL

 • Utdelning
 • Avdrag
 • Reavinst

GRUPPÖVNING REAVINST AKTIER

REAVINST – REAFÖRLUST SMÅHUS BOSTADSRÄTT

 • Skatt eller förlustavdrag
 • Förbättringsutgifter
 • Reparation och underhåll kostnader
 • Uppskov

GRUPPÖVNING REAVINST – UPPSKO
FÖRSÄKRNINGSSKYDD FÖR FÖRETAGARE

SKULDEBREV – BETALNINGSSKYLDIGHET

 • Skuldebrevslagen
 • Betalningsskyldighet
 • Allmänna lånevillkor

VAD ÄR EN FASTIGHET?

 • Ursprung och uppkomst
 • Tillbehör
 • Tomträtt
 • Ägarlägenhet, 3D
 • Samfällighetsförening
 • Arrende – säkerhetsöverlåtelse

PANTRÄTT

 • Pantsättning
 • Förmånsrätt
 • Inteckning – pantbrev

GRUPPÖVNING KÖP

 • Ägar/överhypotek
 • JB 6:3

GRUPPÖVNING JB 6:3

NYPRODUKTION

KREDITFÖRVALTNING - VILLKORSÄNDRINGAR – BESLUT

 • säkerhetsförändringar
 • amorteringsbefrielse
 • förtidsinlösen - extra amortering
 • övertagande av kredit
 • omsättning slutbetalning
 • bodelning – dödsfall

GRANSKNING - VALVNING

 • Vad ska granskas

OBESTÅND LÖNSAMHET

 • Vem drabbas
 • Vems ansvar
 • Inkassoåtgärder
 • Exekution
 • Syssloman
 • Exekutiv auktion

 

Omfattning: Tre dagar. Dag 1, 10.00-17.30, dag 2, 8.30-17.30, dag 3, 8.30-15.00.
Förberedelser: I samband med kallelsen får Du ett studiematerial som skall vara inläst till utbildningen.
Kursledare: Stefan Dominicus och Björn Lindbergh, Utbildarna.
Kostnad: Kostnad: 17.500:- + moms. Ingår: övernattning i enkelrum, frukost, gemensamma luncher och middagar
samt för- och eftermiddagskaffe.
Kvalitetssäkring: Utbildningen är kvalitetssäkrad av Cormery Competence AB.

Anmälan: