Utbildarna

Licensiering Bolån

Enligt Swedsec´s kunskapskrav 2016
Målgrupp: Du som arbetar med Bolån och som vill komplettera dina kunskaper, enligt nedan angivna områden, inför licensieringen.
Förkunskaper: Längre erfarenhet av handläggning av Bolån, eller tidigare genomgått LÅNA 1 och LÅNA 2 eller motsvarande.
Utbildningsmål: Att efter genomgången utbildning genomföra Swedsec´s licensieringstest för Bolån med godkänt resultat       
Innehåll:
PRODUKTER OCH PROCESSER

 • Kreditprodukter
 • Priser
 • Lånelöfte
 • Räntevillkor
 • Övertagande
 • Säkerhetsbyte
 • Nybyggnation
 • Säkerheter
 • Inskrivningsförfarandet
 • Bolånetak
 • Pantsättning
 • Obestånd
 • Försäkringar
 • Köp av bostad
 • Borgen
 • Valutalån – utländsk säkerhet
 • Fast – lös egendom
 • Fastighetsbildning
 • Servitut – nyttjanderätt
 • Gåva – förbehåll

BOSTADSMARKNAD OCH EKONOMI

 • Aktörer
 • Penningpolitik
 • Räntebegrepp
 • Upplåning – finansiering
 • Privatekonomi
 • Kreditprövning
 • Boendekalkyl
 • Återbetalningsförmåga
 • UC
 • Risker
 • Analys Brf, Bf och BAB
 • Samfällighet
 • Värderingsmodeller
 • Amortering

 

RÅDGIVNING – ETIK – REGELVERK

 • Rådgivarens roll och ansvar
 • Begrepp i rådgivningen
 • Dokumentation
 • Produktpaketering
 • Jäv
 • Banksekretess
 • Konsumentkreditlagen
 • Självreglering
 • Swedsec
 • Finansinspektionen
 • Konsumentverket
 • Penningtvätt
 • Klagomål
 • Familje- civilrätt
 • Ägande – bodelning
 • Arvsregler – testamente
 • Omyndig – myndig
 • God man – förvaltare
 • Fullmakter
 • Skatter – fastighet
 • Inkomst av tjänst
 • Inkomst av kapital – underskott

Omfattning: Tre dagar. Dag 1, 10.00-17.30, dag 2, 8.30-17.00, dag 3, 8.30-15.00.
Förberedelser: I samband med kallelsen får Du ett studiematerial som skall vara inläst till utbildningen. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.
Kursledare: Stefan Dominicus, Björn Lindbergh, Utbildarna.
Kostnad: 17.500:- + moms. Ingår: övernattning i enkelrum, frukost, gemensamma luncher och middagar samt för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan: